Magyar English

Jogi nyilatkozat

A weboldal domain-neveinek tulajdonosa az ENGINEAR Kft.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1. SZERZŐI JOGOK

A weboldal tartalmának szerzői joga az ENGINEAR Kft-t illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

2. INFORMÁCIÓK

Az ENGINEAR Kft weboldalán megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az ENGINEAR Kft felelősséget nem vállal.

A weboldal tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt az ENGINEAR Kft. kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért az ENGINEAR Kft. nem vállal felelősséget.

Az ENGINEAR Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

Csak a hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.

3. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

Az ENGINEAR Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

4. KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK

Az ENGINEAR Kft. weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az ENGINEAR Kft. befolyása alatt.

A kapcsolódó honlapokhoz az ENGINEAR Kft. weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az ENGINEAR Kft. valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Az ENGINEAR Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az ENGINEAR Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. Az ENGINEAR Kft. továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

5. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az ENGINEAR Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

6. A JOGI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA

Az ENGINEAR Kft. fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.